Boxing
2024-04-26  

Tellez vs Jackson


Yoenis Tellez

Yoenis Tellez

Joseph Jackson

Joseph JacksonLinks will appear around 60 mins prior to game start. Please check back again • Apr 26
  Yoenis Tellez
  Yoenis Tellez
  5-0-0
  Yoenis Tellez
  Match 1
  Joseph Jackson
  Joseph Jackson
  19-0-0
  Joseph Jackson