Boxing
2024-08-10  

Lopez vs Angelo


Luis Alberto Lopez

Luis Alberto Lopez

Angelo Leo

Angelo LeoLinks will appear around 60 mins prior to game start. Please check back again • Aug 10
  Luis Alberto Lopez
  Luis Alberto Lopez
  28-2-0
  Luis Alberto Lopez
  Match 1
  Angelo Leo
  Angelo Leo
  21-1-0
  Angelo Leo
 • Aug 10
  Arnold Khegai
  Arnold Khegai
  20-1-1
  Arnold Khegai
  Match 2
  Belmar Preciado
  Belmar Preciado
  22-7-1
  Belmar Preciado
 • Aug 10
  Lindolfo Delgado
  Lindolfo Delgado
  19-0-0
  Lindolfo Delgado
  Match 3
  Bryan Flores
  Bryan Flores
  26-0-1
  Bryan Flores