Boxing
2024-04-16  

Tsutsumi vs Anselmo


Hayato Tsutsumi

Hayato Tsutsumi

Anselmo Moreno

Anselmo Moreno

 • Apr 17
  Hayato Tsutsumi
  Hayato Tsutsumi
  4-0-0
  Hayato Tsutsumi
  Match 1
  Anselmo Moreno
  Anselmo Moreno
  43-6-1
  Anselmo Moreno